مقایسه انواع مدلهای پژو ۲۰۶ و پژو ۲۰۶ SD

مقایسه انواع مدلهای پژو 206

مقایسه انواع مدل ۲۰۶:

  • تیپ های ۱،۲،۳ خودرو ۲۰۶ از موتور TU3 با حجم ۱۳۶۰ بهره می برند، در حالی که در تیپ های ۴،۵،۶ از موتور TU5  با حجم ۱۵۸۷ استفاده شده است.
  • تیپ های ۱،۲،۳ خودرو ۲۰۶ ۸ سوپاپه با شتاب ۰ تا ۱۰۰ ۱۴.۱ ثانیه و جعبه دنده دستی عرضه شده اند، در حالی که تیپ های ۴،۵،۶ ۱۶ سوپاپه به ترتیپ شتاب ۱۲.۶، ۱۱.۶، ۱۲.۶ دنده دستی،اتوماتیک و اتوماتیک تیپ ترونیک عرضه شده اند.

 مقایسه امکانات ایمنی، تزئینات و آپشن های پژو ۲۰۶

مقایسه انواع مدلهای پژو 206

 مقایسه امکانات ایمنی، تزئینات و آپشن های پژو SD 206

مقایسه انواع مدلهای پژو 206
مقایسه انواع مدلهای پژو SD 206

منبع: mashin3