کارشناسی تویوتا کرولا
سازنده:  تویوتا
مدل:   کرولا
سال:   ۲۰۰۸تیپ:  –
رنگ:   سفید
روکش رنگ:  مات
گیربکس:  اتومات
کارکرد:  ۱۸۰۰۰۰
تعداد دنده:   ۴نوع سوخت: بنزین
تعدا سیلندر:   ۴حجم موتور:   ۱۷۹۴
کارشناسی خودرو تویوتا کرولا، به طور کامل انجام شد. مشخص شد که یکی از در ها و گلگیر های عقبی رنگ شده اند. خودر از نظر فنی موردی ندارد.
در جلو سمت راننده : سالمستون عقب سمت شاگرد : سالم
در عقب سمت راننده : رنگ
گلگیر جلو سمت راننده : سالم
در جلو سمت شاگرد : سالم
گلگیر عقب سمت راننده : رنگ
در عقب سمت شاگرد : سالم
گلگیر جلو سمت شاگرد : سالم
شاسی جلو : سالم
گلگیر عقب سمت شاگرد : رنگ
شاسی عقب : سالم
سقف : سالم
ستون جلو سمت راننده : سالم
کاپوت: سالم
ستون عقب سمت راننده : سالم
صندوق عقب : سالم
ستون جلو سمت شاگرد : سالم

موتور از نظر فنی سالم می باشد، کارکرد خودرو واقعی می باشد | تمامی آپشنها بررسی و عملکرد آن ها تایید شد.

برچسب ها کارشناسی خودرو تویوتا کرولا ، کارشناسی خودرو شمال تهران