کارشناسی خودرو لکسوس nx300h
سازنده:  لکسوس
مدل:  nx300h
سال:   ۲۰۱۵تیپ:  –
رنگ:   سفید
روکش رنگ:  مات
گیربکس:  اتومات evt
کارکرد:  ۸۰۰۰۰
تعداد دنده:   ۶نوع سوخت: بنزین-هیبریدی
تعدا سیلندر:   ۴حجم موتور:   ۲۴۰۰
کارشناسی خودرو لکسوس nx300h
کارشناسی خودرو لکسوس nx300h، به طور کامل انجام شد. درب صندوق و گلگیر عقب سمت شاگرد تعویض، درب عقب سمت شاگرد رنگ دارد، خودرو از نظر فنی و کارکرد ایرادی نداشت
در جلو سمت راننده : سالم
ستون عقب سمت شاگرد : سالم
در عقب سمت راننده : رنگ
گلگیر جلو سمت راننده : سالم
در جلو سمت شاگرد : سالم
گلگیر عقب سمت راننده : تعویض
در عقب سمت شاگرد : سالم
گلگیر جلو سمت شاگرد : سالم
شاسی جلو : سالم
گلگیر عقب سمت شاگرد : سالم
شاسی عقب : سالم
سقف : سالم
ستون جلو سمت راننده : سالم
کاپوت: سالم
ستون عقب سمت راننده : رنگ
صندوق عقب : تعویض
ستون جلو سمت شاگرد : سالم

موتور از نظر فنی سالم می باشد، کارکرد خودرو واقعی می باشد | تمامی آپشنها بررسی شده و کارکردشان تایید است.

برچسب ها کارشناسی خودرو لکسوس nx300h ، کارشناسی خودرو هیبریدی