کارشناسی خودرو ۲۰۶ SD مدل ۹۱
سازنده:  پژو
مدل:  ۲۰۶ صندوق دار
سال:   ۱۳۹۱تیپ:   V2
رنگ:  سفید
روکش رنگ:  مات
گیربکس:   اتومات
کارکرد:  ۱۳۵۰۰۰
تعداد دنده:   ۵نوع سوخت: بنزین
تعدا سیلندر:   ۴حجم موتور:   ۱۵۸۷

کارشناسی خودرو ۲۰۶ SD مدل ۹۱ ، به طور کامل انجام شد، خودرو چند لکه رنگ دارد و از نظر فنی ایراد دارد.

در جلو سمت راننده : سالم
ستون عقب سمت شاگرد : سالم
در عقب سمت راننده : سالم
گلگیر جلو سمت راننده : تعویض
در جلو سمت شاگرد : سالم
گلگیر عقب سمت راننده : رنگ
در عقب سمت شاگرد : سالم
گلگیر جلو سمت شاگرد : سالم
شاسی جلو : سالم
گلگیر عقب سمت شاگرد : سالم
شاسی عقب : سالم
سقف : سالم
ستون جلو سمت راننده : سالم
کاپوت: نعویض
ستون عقب سمت راننده : سالم
صندوق عقب : سالم
ستون جلو سمت شاگرد : سالم

خودرو روغن ریزی دارد |گیربکس تقه شدید دارد.

برچسب ها کارشناسی خودرو ، کارشناسی خودرو پژو ۲۰۶ ، کارشناسی خودرو پژو