سازنده:    کاپرا
مدل:   وانت کاپرا
سال:   ۱۳۹۰تیپ:  –
رنگ:   مشکی
روکش رنگ:  مات
گیربکس:  دنده ای
کارکرد:  ۱۶۰۰۰۰
تعداد دنده:   ۵نوع سوخت: بنزین
تعدا سیلندر:   ۴حجم موتور:   ۲۴۰۰

کارشناسی خودرو کاپرا مدل ۹۰، به طور کامل انجام شد، کاپوت و دو گلگیر جلو رنگ می باشند، ABS مشکل دارد.

در جلو سمت راننده : سالمستون عقب سمت شاگرد : سالم
در عقب سمت راننده : سالمگلگیر جلو سمت راننده : رنگ
در جلو سمت شاگرد : سالم
گلگیر عقب سمت راننده : سالم
در عقب سمت شاگرد : سالم
گلگیر جلو سمت شاگرد : رنگ
شاسی جلو : سالم
گلگیر عقب سمت شاگرد : سالم
شاسی عقب : سالم
سقف : سالم
ستون جلو سمت راننده : سالم
کاپوت: رنک
ستون عقب سمت راننده : سالمصندوق عقب : سالم
ستون جلو سمت شاگرد : سالم

ABS مشکل دارد، موتور از نظر فنی و کارکرد مشکلی ندارد | تمامی آپشنها بررسی شده و سالم می باشند