کارشناسی خودرو پژو ۴۰۵ مدل ۸۹
سازنده:    پژو
مدل:   ۴۰۵
سال:   ۱۳۸۹تیپ:  –
رنگ:   نوک مدادی
روکش رنگ:  مات
گیربکس:  دنده ای
کارکرد:  ۱۸۰۰۰۰
تعداد دنده:   ۴نوع سوخت: بنزین
تعدا سیلندر:   ۴حجم موتور:   ۱۸۰۰

کارشناسی خودرو پژو ۴۰۵، به طور کامل انجام شد، پوسته سقف تعویض خودرو چپی می باشد

در جلو سمت راننده : تعویضستون عقب سمت شاگرد : تعویض
در عقب سمت راننده : رنگگلگیر جلو سمت راننده : رنگ
در جلو سمت شاگرد : رنگ
گلگیر عقب سمت راننده : رنگ
در عقب سمت شاگرد : رنگ
گلگیر جلو سمت شاگرد : تعویض
شاسی جلو : رنگ
گلگیر عقب سمت شاگرد : رنگ
شاسی عقب : رنگ
سقف : تعویض
ستون جلو سمت راننده : رنگ
کاپوت: رنک
ستون عقب سمت راننده : رنگصندوق عقب : رنگ
ستون جلو سمت شاگرد : رنگ

موتور کمپرس دارد، کارکرد خودرو واقعی نمی باشد | تمامی آپشنها بررسی شده و سالم می باشند.