گزارش تصویری کارشناسی خودرو ۲۰۶ صندوق دار مدل ۹۳
سازنده:    پژو
مدل:  ۲۰۶ صندوق دار
سال:   ۱۳۸۳ تیپ:  V8
رنگ:  سفید
روکش رنگ:  –
گیربکس:  دنده ای
کارکرد:  ۱۰۰۰۰۰
تعداد دنده:   ۴ نوع سوخت: بنزین
تعدا سیلندر:   ۴ حجم موتور:   ۱۶۰۰

گزارش کارشناسی خودرو

گزارش کارشناسی خودرو ۲۰۶ مدل ۸۳، به طور کامل انجام شد و کاپوت خودرو تعویض، رکاب و گلگیر تعویض درهای سمت شاگرد رنگ و در راننده تعویض می باشد.

در جلو سمت راننده : رنگ ستون عقب سمت شاگرد : رنگ
در عقب سمت راننده : رنگ گلگیر جلو سمت راننده : رنگ
در جلو سمت شاگرد : رنگ گلگیر عقب سمت راننده : رنگ
در عقب سمت شاگرد : سالم گلگیر جلو سمت شاگرد : رنگ
شاسی جلو : ضربه دارد
گلگیر عقب سمت شاگرد : سالم
شاسی عقب : سالم
سقف : سالم
ستون جلو سمت راننده : رنگ
کاپوت: تعویض
ستون عقب سمت راننده : سالم صندوق عقب : رنگ
ستون جلو سمت شاگرد : سالم

موتور کمپرس دارد