گزارش کارشناسی تویوتا هایس مدل ۲۰۱۲
سازنده:    تویوتا
مدل:   هایس
سال:   ۲۰۱۲ تیپ: 
رنگ:   سفید روکش رنگ:  –
گیربکس:  دنده ای
کارکرد:  ۳۸۰۰۰
تعداد دنده:   ۵ نوع سوخت: بنزین
تعدا سیلندر:   ۴ حجم موتور:   ۲۷۰۰

گزارش کارشناسی خودرو

گزارش کارشناسی تویوتا هایس مدل ۲۰۱۲، به طور کامل انجام شد و خودرو بدون رنگ می باشد.

در جلو سمت راننده : سالم ستون عقب سمت شاگرد : سالم
در عقب سمت راننده : سالم گلگیر جلو سمت راننده : سالم
در جلو سمت شاگرد : سالم گلگیر عقب سمت راننده : سالم
در عقب سمت شاگرد : سالم گلگیر جلو سمت شاگرد : سالم
شاسی جلو : سالم
گلگیر عقب سمت شاگرد : سالم
شاسی عقب : سالم
سقف : سالم
ستون جلو سمت راننده : سالم
کاپوت: سالم
ستون عقب سمت راننده : سالم صندوق عقب : سالم
ستون جلو سمت شاگرد : سالم

موتور از نظر فنی و کارکرد مشکلی ندارد / تمامی آپشنها بررسی شده و سالم می باشند